• د AIA فوډ ګروپ

  د AIA فوډ ګروپ (13)

 • الجدید خواړه سعودي عربستان

  الجدید خواړه سعودي عربستان (14)

 • عربی حلال خواړه

  عربی حلال خواړه (51)

 • ایام

  ایام (11)

 • بکات

  بکات (10)

 • د غوښې حلال چمتووالی

  د غوښې حلال چمتووالی (22)

 • بین او جیری

  بین او جیری (7)

 • د لوی الوتونکو خواړه

  د لوی الوتونکو خواړه (11)

 • بایوټرچوسا

  بایوټرچوسا (21)

 • بلاک دی فوی ګراس

  بلاک دی فوی ګراس (10)

 • کتابونه او خپرونې

  کتابونه او خپرونې (26)

 • ډوډۍ حلال خواړه

  ډوډۍ حلال خواړه (105)

 • د حلال ترکيب ډوډۍ

  د حلال ترکيب ډوډۍ (15)

 • د ناري حلال حبوبات

  د ناري حلال حبوبات (22)

 • کمپو ریکو

  کمپو ریکو (32)

 • کین شوي حلال سبزیجات

  کین شوي حلال سبزیجات (10)

 • کین شوي حلال خواړه

  کین شوي حلال خواړه (12)

 • کارفور حلال خواړه

  کارفور حلال خواړه (43)

 • حبوبات حلال فلیکس

  حبوبات حلال فلیکس (9)

 • حبوبات او کچالو

  حبوبات او کچالو (60)

 • حبوبات او د هغوی محصولات

  حبوبات او د هغوی محصولات (38)

 • تصدیق شوی حلال خواړه

  تصدیق شوی حلال خواړه (1728)

 • د چرګانو حلال چمتووالی

  د چرګانو حلال چمتووالی (44)

 • سړه حلال کټونه

  سړه حلال کټونه (264)

 • مصالحې

  مصالحې (23)

 • پخه شوې حلال غوښه

  پخه شوې حلال غوښه (105)

 • د حلال چرګانو پخلی

  د حلال چرګانو پخلی (46)

 • د CP فوډ ګروپ

  د CP فوډ ګروپ (21)

 • د لبنیاتو حلال خواړه

  د لبنیاتو حلال خواړه (15)

 • دونیا هلال

  دونیا هلال (14)

 • وچه حلال خواړه

  وچه حلال خواړه (88)

 • د وچو حلال خواړو محصولات

  د وچو حلال خواړو محصولات (18)

 • وچ حلال محصولات

  وچ حلال محصولات (20)

 • وچه حلال ساسیج

  وچه حلال ساسیج (9)

 • ایل مورجین

  ایل مورجین (19)

 • خمیر شوي لبنیاتو محصولات

  خمیر شوي لبنیاتو محصولات (9)

 • خمیر شوي خوراکي محصولات

  خمیر شوي خوراکي محصولات (9)

 • خمیر شوي حلال خواړه

  خمیر شوي حلال خواړه (22)

 • د خمیر شوي شیدو محصولات

  د خمیر شوي شیدو محصولات (22)

 • Fini

  Fini (15)

 • ماهي، غوښه او هګۍ

  ماهي، غوښه او هګۍ (20)

 • فلوري مایکون

  فلوري مایکون (51)

 • فوی ګراس

  فوی ګراس (23)

 • منجمد ځمکه حلال غوښه

  منجمد ځمکه حلال غوښه (19)

 • منجمد حلال ډیسرټونه

  منجمد حلال ډیسرټونه (11)

 • منجمد حلال خواړه

  منجمد حلال خواړه (104)

 • منجمد حلال ځمکني غوښه

  منجمد حلال ځمکني غوښه (18)

 • منجمد حلال غوښه

  منجمد حلال غوښه (21)

 • منجمد حلال سټیکس

  منجمد حلال سټیکس (13)

 • میوې او ترلاسه شوي حلال خواړه

  میوې او ترلاسه شوي حلال خواړه (10)

 • میوې او حلال سبزیجات

  میوې او حلال سبزیجات (13)

 • باغیا

  باغیا (12)

 • غازي

  غازي (9)

 • د سرو زرو ګا .ې

  د سرو زرو ګا .ې (12)

 • د ځمکې د غوښې حلال سټیکس

  د ځمکې د غوښې حلال سټیکس (40)

 • د ځمکې حلال سټیکس

  د ځمکې حلال سټیکس (41)

 • حلال اپریټیفونه

  حلال اپریټیفونه (12)

 • حلال B2B / B2G بازار

  حلال B2B / B2G بازار (13)

 • د ماشوم حلال خواړه

  د ماشوم حلال خواړه (12)

 • حلال غوښه

  حلال غوښه (74)

 • د حلال غوښین ورونه

  د حلال غوښین ورونه (11)

 • د حلال غوښې خواړه

  د حلال غوښې خواړه (20)

 • د حلال غوښې سټیکس

  د حلال غوښې سټیکس (41)

 • حلال مشروبات

  حلال مشروبات (18)

 • حلال بسکیټ

  حلال بسکیټ (14)

 • حلال بسکټ او کیک

  حلال بسکټ او کیک (9)

 • حلال بولون

  حلال بولون (37)

 • حلال ډوډی چرګان

  حلال ډوډی چرګان (39)

 • حلالې ډوډۍ

  حلالې ډوډۍ (34)

 • حلال سهارنۍ

  حلال سهارنۍ (34)

 • حلال ورونه

  حلال ورونه (17)

 • د حلال وربشو کیوبونه

  د حلال وربشو کیوبونه (11)

 • حلال کینډیز

  حلال کینډیز (74)

 • حلال حبوبات او مشتقات

  حلال حبوبات او مشتقات (72)

 • حلال حبوبات او کچالو

  حلال حبوبات او کچالو (88)

 • د حلال تصدیق شوي نوډلز

  د حلال تصدیق شوي نوډلز (54)

 • حلال پنیر

  حلال پنیر (12)

 • هلال چرګ

  هلال چرګ (217)

 • د حلال چرګانو ډکول

  د حلال چرګانو ډکول (38)

 • د حلال چرګ نوګټونه

  د حلال چرګ نوګټونه (22)

 • د حلال چرګانو ساسیج

  د حلال چرګانو ساسیج (12)

 • د حلال چرګ تنده

  د حلال چرګ تنده (10)

 • حلال چپس او غوړي

  حلال چپس او غوړي (9)

 • د حلال سرد کټونه

  د حلال سرد کټونه (24)

 • حلال کنفکشنری

  حلال کنفکشنری (83)

 • حلال ساتي

  حلال ساتي (28)

 • حلال پخلي چرګان

  حلال پخلي چرګان (34)

 • حلال کوکیز او کیک

  حلال کوکیز او کیک (29)

 • د هلال کارډون بلو

  د هلال کارډون بلو (48)

 • حلال کری پیسټ

  حلال کری پیسټ (10)

 • حلال لبنیات

  حلال لبنیات (29)

 • حلال خواږه

  حلال خواږه (31)

 • حلال څښاک

  حلال څښاک (20)

 • حلال غوړ او غوړ

  حلال غوړ او غوړ (13)

 • حلال فلیکس

  حلال فلیکس (9)

 • د میوو او سبزیجاتو پر بنسټ حلال خواړه

  د میوو او سبزیجاتو پر بنسټ حلال خواړه (15)

 • د حلال خواړو بشپړونکي

  د حلال خواړو بشپړونکي (9)

 • هلال فراس

  هلال فراس (20)

 • حلال منجمد چمتو خواړه

  حلال منجمد چمتو خواړه (21)

 • حلال خوراکي توکي

  حلال خوراکي توکي (32)

 • د حلال ځمکې غوښه

  د حلال ځمکې غوښه (18)

 • حلال ګمی کینډیز

  حلال ګمی کینډیز (25)

 • حلال فوري نوډلز

  حلال فوري نوډلز (18)

 • هلال لاسنا

  هلال لاسنا (8)

 • د حلال غوښه

  د حلال غوښه (647)

 • د حلال غوښې لوښي

  د حلال غوښې لوښي (63)

 • د حلال غوښې محصولات

  د حلال غوښې محصولات (68)

 • حلال غوښه

  حلال غوښه (19)

 • حلال نوډلز

  حلال نوډلز (19)

 • حلال پاستونه

  حلال پاستونه (22)

 • حلال پیسټری

  حلال پیسټری (14)

 • حلال پیزا

  حلال پیزا (15)

 • حلال چرګان

  حلال چرګان (337)

 • د حلال چرګانو ورور

  د حلال چرګانو ورور (14)

 • د چرګانو حلال خواړه

  د چرګانو حلال خواړه (35)

 • د حلال چرګانو نوګټونه

  د حلال چرګانو نوګټونه (34)

 • د حلال چرګانو ساسیج

  د حلال چرګانو ساسیج (38)

 • هلال راویالی

  هلال راویالی (23)

 • هلال سلامونه

  هلال سلامونه (22)

 • حلال سینڈوچ او برګر

  حلال سینڈوچ او برګر (18)

 • حلال ساس

  حلال ساس (113)

 • حلال ساسیج

  حلال ساسیج (110)

 • حلال خوراکونه

  حلال خوراکونه (167)

 • حلال خپریږي

  حلال خپریږي (23)

 • د حلال پسرلي رولونه

  د حلال پسرلي رولونه (10)

 • حلال سټیکس

  حلال سټیکس (43)

 • د حلال بوره ډوډۍ

  د حلال بوره ډوډۍ (100)

 • هلال تورتس

  هلال تورتس (14)

 • د ترکیې حلال غوښه

  د ترکیې حلال غوښه (114)

 • د حلال ترکیې سینه

  د حلال ترکیې سینه (26)

 • د حلال ترکي کارډون بلو

  د حلال ترکي کارډون بلو (20)

 • د حلال ترکيې کټلې

  د حلال ترکيې کټلې (14)

 • د حلال ترکي نوګیټس

  د حلال ترکي نوګیټس (13)

 • هریبو

  هریبو (31)

 • عيد هلال

  عيد هلال (44)

 • فوري حلال نوډلز

  فوري حلال نوډلز (30)

 • اسلا ډیلیس

  اسلا ډیلیس (15)

 • اسلا مونډیال

  اسلا مونډیال (36)

 • اسلامي فیشن

  اسلامي فیشن (20)

 • وزرې

  وزرې (16)

 • کیلوګ

  کیلوګ (20)

 • کنزه هلال

  کنزه هلال (33)

 • نوری

  نوری (6)

 • لیوفیلیز حلال خواړه

  لیوفیلیز حلال خواړه (83)

 • ماګي

  ماګي (26)

 • مهدیا

  مهدیا (12)

 • خواړه

  خواړه (16)

 • د غوښې حلال چمتووالی

  د غوښې حلال چمتووالی (130)

 • مدینه هلال

  مدینه هلال (9)

 • میرګویز

  میرګویز (17)

 • موچي

  موچي (13)

 • Nestlé

  Nestlé (50)

 • نوي حلال خواړو محصولات

  نوي حلال خواړو محصولات (98)

 • اورینټل ویانډیز

  اورینټل ویانډیز (103)

 • د نبات پر بنسټ حلال خواړه

  د نبات پر بنسټ حلال خواړه (278)

 • د نبات پر بنسټ حلال خپرونه

  د نبات پر بنسټ حلال خپرونه (9)

 • د مایکروویو لپاره حلال خواړه چمتو شوي

  د مایکروویو لپاره حلال خواړه چمتو شوي (11)

 • د حلال غوښې چمتو کول

  د حلال غوښې چمتو کول (11)

 • چمتو حلال خواړه

  چمتو حلال خواړه (152)

 • چمتو حلال سوپ

  چمتو حلال سوپ (19)

 • رجالال

  رجالال (66)

 • صابرو او صابر

  صابرو او صابر (16)

 • د ترکیې غوښې څخه سلامي

  د ترکیې غوښې څخه سلامي (18)

 • مالګه حلال خواړه

  مالګه حلال خواړه (10)

 • سامعه

  سامعه (24)

 • خوندور حلال خواړه

  خوندور حلال خواړه (16)

 • د حلال چرګانو سینې ټوټې شوې

  د حلال چرګانو سینې ټوټې شوې (86)

 • د حلال چرګانو سینې ټوټې شوې

  د حلال چرګانو سینې ټوټې شوې (37)

 • ډکه حلال راوي

  ډکه حلال راوي (26)

 • لمر

  لمر (11)

 • سنتات

  سنتات (18)

 • خواږه حلال خواړه

  خواږه حلال خواړه (24)

 • د ترکیې چمتووالی

  د ترکیې چمتووالی (32)

 • د سبزیجاتو حلال غوړ

  د سبزیجاتو حلال غوړ (11)

 • د سبزیجاتو حلال محصولات

  د سبزیجاتو حلال محصولات (10)

 • د سبزیجاتو حلال خواړه

  د سبزیجاتو حلال خواړه (24)

 • ویفون

  ویفون (10)

 • والیبون

  والیبون (12)

 • واصله

  واصله (15)

 • Plateau

  Plateau (15)

 • Zwanenberg

  Zwanenberg (3)